Equivalent betekent gelijkwaardig en paardwaardig.

Het uitgangspunt is dat mens en paard vanuit wederzijds

respect van elkaar leren.

In de coaching en trainingen staan thema’s als authenticiteit,

kracht, bewustzijn, communicatie, zachtheid en natuurlijk leiderschap centraal.


Mijn naam is Marie-Louise der Kinderen.

Met een achtergrond als psychologe en communicatietrainer enerzijds en Equilibre trainer en cranio sacraal therapeut voor paarden (in opleiding) anderzijds, werk ik zowel voor mensen als voor paarden aan het verruimen van bewustzijn en het versterken van de eigen authentieke kracht.


Al wat nodig is, is in potentie al aanwezig. We hoeven het ons alleen maar bewust te worden en te ont-wikkelen.

Hierdoor worden zowel mens als paard krachtiger.

Start. Coaching. Training. Cranio. Contact. Cursusaanbod. Links.